محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا|دهه فجر و بازدید رئیس اداره پذیرش بهزیستی فارس از نمایشگاه دستاوردهای گروه های هدف بهزیستی فسا

سلمانی رئیس اداره پذیرش بهزیستی فارس از نمایشگاه دستاوردهای گروه های هدف اداره بهزیستی شهرستان فسا بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به مناسبت گرامیداشت دهه پر فروغ فجر ، سلمانی رئیس اداره پذیرش بهزیستی فارس در معییت رضائیان رئیس اداره بهزیستی از نمایشگاه عرضه صنایع دستی و تولیدی ، گروههای هدف این اداره بازدید کردند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا