محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا- اردوی سیاحتی زیارتی گروههای هدف بهزیستی

برگزاری اردوی سیاحتی زیارتی جهت گروههای هدف بهزیستی و خانواده آنها از سوی انجمن توانبخشی مبتنی بر جامعه دستهای مهربان امید فسا(cbr)

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، با همکاری انجمن توابنخشی مبتنی بر جامعه دست های مهربان امید فسا( cbr) ، تعداد ۵۰ نفر از توانخواهان و خانواده آنها دربخش شیبکوه از توابع شهرستان فسا ، به اردوی سیاحتی زیارتی در تپه یادمان شهدای گمنام اعزام شدند. در این اردو که معاون و کارشناس اداره بهزیستی و مدیر انجمن تسهیلگری نیز حضور داشتند ، در خصوص برنامه ها و خدمات سازمان بهزیستی به مواردی اشاره شد سپس توانخواهان مشکلات و انتظارات خود را مطرح نموده و به سوالات آنها پاسخ داده شد. گفتنی است این اردو با برگزاری نماز جماعت ، زیارت قبور معطر شهدای گمنام و صرف پذیرایی و شام همراه بود ./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا