محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-بازدید خانه محبت

بازدید رئیس ، کارشناس ارزیابی عملکرد،حراست و کارشناس شبه خانواده اداره بهزیستی از خانه کودکان و نوباوگان محبت فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا، فاطمه رضائیان رئیس ، کارشناس ارزیابی عملکرد ،حراست و کارشناس شبه خانواده در حضور مدیریت و پرسنل مرکز ، از خانه کودکان و نوباوگان محبت تحت نظارت این اداره ، بازدید و با فرزندان مقیم مرکز ، دیدار و گفتگوی صمیمانه داشتند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا