محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-بازدید میدانی مسئولین از پروژه ۸ واحد مسکونی مددجویی بهزیستی

بازدید میدانی مهندس بهمنی فرماندار ویژه شهرستان فسا، فرمانده سپاه ،رئیس اداره بهزستی و سایر مسئولین ، از پروژه ۸واحد مسکونی مددجویی بهزیستی در روستای امیرحاجیلو شهر ششده

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به منظور پیگیری و تسریع در ساخت و تکمیل پروژه ۸ واحد مسکونی مددجویی بهزیستی واقع در روستای امیرحاجیلو شهر ششده ، مهندس بهمنی فرماندار ویژه شهرستان فسا ، سرهنگ راحت طلب فرمانده سپاه، مسئول بسیج سازندگی، فاطمه رضائیان رئیس و سایر مسئولین محلی از پروژه فوق بازدید میدانی انجام دادند و مقرر گردید که تمهیدات و تصمیمات لازم جهت تسریع در ساخت و تکمیل این پروژه صورت گیرد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا