محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا/تجلیل رئیس اداره بهزیستی فسا از مادر مریم خدابنده قهرمان تکواندوکار ناشنوای فسایی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، فاطمه رضائیان رئیس اداره بهزیستی ، کارشناسان این اداره و مددکار و مسئول فنی مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی میانشهر با کد7440 با حضور در منزل مریم خدابنده قهرمان تکواندوکار ناشنوای فسایی ، به منظور تقدیر از مادران موفق ,از مادر این قهرمان در جهت تربیت چنین فرزندی تجلیل نمودند. در جریان این دیدار ، مریم خدابنده ضمن تشکر از حضور رضائیان رئیس  و دیگر کارشناسان این اداره در منزلشان  ، با اشاره به چالش های موجود،خواستار رسیدگی وپیگیری مسئولین استانی و کشوری در این خصوص شد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا