محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا- توربازدید همدلی و خدمت

تور بازدید همدلی و خدمت همزمان با سراسر استان فارس در شهرستان فسا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا، همزمان با سراسر استان فارس ، برنامه بازدید همدلی و خدمت با حضور تعدادی از روسای بانکهای عامل، کارشناس اشتغال و توانبخشی اداره بهزیستی شهرستان فسا در قالب بازدید از طرح های اشتغالزایی گروههای هدف انجام شد. گفتنی است یکی از اهداف سازمان بهزیستی توانمندسازی گروههای هدف در قالب اعطای تسهیلات اشتغالزایی در جهت اشتغال پایدار می باشد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا