محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-جشن ولادت حضرت زهرا(س)روز مادر-مرکز توانبخشی متین

برگزاری جشن ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر در مرکز روزانه توانبخشی متین فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، مراسم جشن ولادت حضرت زهرا (س) وبزرگداشت روز مادر ، با حضور پرسنل و توانخواهان مرکز روزانه توانبخشی متین تحت نظارت بهزیستی فسا برگزار شد. این مراسم با اجرای برنامه های متنوع و شاد زیر همراه بود؛

۱-متن خوانی در مورد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر توسط یکی از توانخواهان ۲-هم خوانی گروهی شعر مادر من توسط توانخواهان ۳-اجرای مسابقه ۴-تهیه کارت پستال توسط توانخواهان جهت تقدیم به مادران/روابط عمومی بهزیستی فسا