محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-جلسه آموزشی و توجیهی راه انداری صندوق مالی خرد

برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی راه اندازی صندوق مالی خرد در زاهدشهر از بخش شیبکوه شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، جلسه آموزشی و توجیهی راه اندازی صندوق مالی خرد با حضور معاون اداره بهزیستی ، مسئول انجمن تسهیلگران بهزیستی فسا و ۱۵ نفر از معلولین و خانواده آنها ، در راستای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و اشتغال خرد گروه های هدف(معلولین) و خانواده آنها در منطقه زاهدشهر از بخش شیبکوه شهرستان فسا ،‌ برگزار شد. در این جلسه در خصوص ماهیت صندوق مالی خرد همچنین تعیین ارکان این صندوق و معرفی افراد جهت افتتاح حساب ، راهنمایی های لازم ارائه شد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا