محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-جلسه توجیهی تکمیل پرسشنامه محلات کم برخوردار

برگزاری جلسه توجیهی تکمیل پرسشنامه محلات کم برخوردار در اداره بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، در راستای شناسایی محلات کم برخوردار و بهره مندی آنها از خدمات سازمان بهزیستی ، جلسه توجیهی تکمیل پرسشنامه محلات کم برخوردار ، با حضور فاطمه رضائیان رئیس ، حراست ، مسئول فنی و مددکاران مرکز مثبت زندگی مجری طرح در اداره بهزیستی برگزار شد. در این جلسه ، در خصوص طرح محلات کم برخوردار و نحوه تکمیل دقیق پرسشنامه ها راهنمایی های لازم ارائه شد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا