محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-جلسه مشترک بهزیستی-راه و شهرسازی-مسکن-مناسب سازی_

برگزاری جلسه مشترک روُسای ادارات بهزیستی و راه و شهرسازی پیرامون پروژه مسکن ملی گروههای هدف بهزیستی در اداره بهزیستی شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، جلسه مشترک روسای ادارات بهزیستی و راه و شهرسازی در خصوص مسکن و مناسب سازی واحدهای مسکونی در محل اداره بهزیستی برگزار شد. در این جلسه که فاطمه رضائیان رئیس وکارشناس مسکن بهزیستی ، رئیس و کارشناس راه و شهرسازی حضور داشتند ، در خصوص پروژه مسکن ملی ، عدم حذف گروه های هدف بهزیستی که واریزی اولیه جهت مسکن ملی نداشته اند همچنین رعایت اصول مناسب سازی در تمامی واحدهای پروژه های در حال ساخت جهت رفاه حال افراد دارای معلولیت ، مواردی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا