محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-جلسه هماهنگی برنامه های پیشگیری از اعتیاد

جلسه مشترک هماهنگی برنامه های پیشگیری از اعتیاد با حضور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی در اداره بهزیستی فسا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، جلسه مشترک هماهنگی برنامه های پیشگیری از اعتیاد با حضور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و فاطمه رضائیان رئیس اداره بهزیستی شهرستان فسا و کارشناسان مربوطه هر دو دستگاه برگزار شد. در ابتدای این جلسه ، در خصوص تعطیلی یکی از کمپ های تحت نظارت اداره بهزیستی مباحثی مطرح شد . در ادامه در راستای پیشبرد اهداف مبارزه مواد مخدر و نقش آن در اجتماع ، هماهنگی و برنامه ریزی های لازم صورت گرفت./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا