محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-حضور مسئولین اداره کل بهزیستی فارس درخانه محبت

حضور محمودیان معاون امور اجتماعی،سلیم حقیقی مشاور اجرایی مدیر کل و مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی فارس و هیئت همراه در خانه محبت فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، محمودیان معاون امور اجتماعی،سلیم حقیقی مشاور اجرایی مدیر کل و مدیر روابط عمومی ،کارشناس مسئول دفتر مراقبت از کودکان و کارشناسان دفتر شبه خانواده همچنین فاطمه رضائیان رییس اداره بهزیستی شهرستان فسا در خانه کودکان و نوباوگان محبت فسا حضور یافتند و با فرزندان مقیم این مرکز دیدار صمیمانه ای داشتند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا