محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا/معاینه رایگان توانخواهان مرکز شبانه روزی امیرالمؤمنین(ع) توسط روانپزشک

توانخواهان مرکز شبانه روزی امیرالمؤمنین(ع) توسط روانپزشک ، به صورت رایگان معاینه شدند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا،یکی ازروانپزشکان این شهرستان باحضور درمرکز شبانه روزی نگهداری معلولین ذهنی پسر بالای۱۴سال امیرالمؤمنین(ع)،به صورت رایگان، توانخواهان این مرکز را معاینه کرد. وی همچنین دستورات داروئی لازم را به پرستاران ومراقبین حاضر در مرکز ارائه نمود./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا