محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-پویش ملی سلامت درمرکز مثبت زندگی کد ۱۹۱۱

اجرای برنامه پویش ملی سلامت در مرکز مثبت زندگی کد ۱۹۱۱ تحت نظارت بهزیستی فسا جهت پرسنل و گروههای هدف این مرکز

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، در راستای اجرای پویش ملی سلامت و پیشگیری از بیماری های دیابت و پرفشاری خون ، با حضور کارشناسان شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا و کارشناس امور اجتماعی اداره بهزیستی در مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد ۱۹۱۱ و انجام تست دیابت و انداره گیری فشار خون، پرسنل و گروههای هدف این مرکز نیز به پویش ملی سلامت پیوستند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا