محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-جلسه مشترک اداره بهزیستی و کمیته امداد در جهت پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی

برگزاری جلسه مشترک اداره بهزیستی و کمیته امداد در جهت هماهنگی و برنامه ریزی اجرای طرح پیشگیری از معلولیت های سالمندی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به منظور پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی ، جلسه مشترک با حضور رئیس ، معاون و کارشناس کمیته امداد ، کارشناس پیشگیری از معلولیتها اداره بهزیستی و مربی آموزشی بهزیستی ، در محل کمیته امداد برگزار شد. در این جلسه مقرر شد مربی آموزشی به نمایندگی از اداره بهزیستی در کمیته امداد حضور یابد و مطالبی در خصوص پیشگیری از معلولیت ها در دوران سالمندی به گروههای هدف و سالمندان ارائه دهد ./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا