محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز|نشست هم اندیشی بررسی سهمیه استخدامی سه درصد افراد دارای معلولیت در دانشگاه علوم پزشکی

به منظور بررسی سهمیه استخدامی سه درصد افراد دارای معلولیت در دانشگاه علوم پزشکی، جلسه ای با حضور فانی جانشین مدیر بهزیستی شیراز، گشتاسب مدیر منابع انسانی علوم پزشکی، ناصری معاون منابع انسانی وهوشیار مدیر استخدامی دانشگاه تشکیل شد.به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این جلسه ۶ ساعته میزان توانمندی افراد جامعه هدف بهزیستی و رشته های شغلی موجود در دانشگاه بررسی و سهمیه سه درصد افراد دارای معلولیت بر اساس تعداد استخدامی علوم پزشکی بررسی و توافق صورت گرفت.

انتهای پیام/ مریم زارع