محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید تیم نظارت بهزیستی شیراز از مراکز روزانه و شبانه شهر راز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در ادامه بازدید از مراکز و به منظور بررسی عملکرد، تیم نظارت بهزیستی شیراز متشکل از حراست، بازرسی و کارشناس دفتر فوریت‌های امور اجتماعی از مراکز روزانه و شبانه شهر راز بازدید نمودند./

انتهای پیام/ مریم زارع