محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید مدیر بهزیستی شیراز از خانه سلامت و تلاش

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در ادامه بازدید مستمر از مراکز تحت نظارت، دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز در خانه سلامت و تلاش حضور یافت.در این بازدید پرونده افراد مقیم مورد بررسی و روند ارائه خدمت به مراجعان رصد شد./

انتهای پیام/ مریم زارع