محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید مدیر بهزیستی شیراز از مرکز غربالگری طلاق ارکیده

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به منظور نظارت بر نحوه غربال و ارجاع به مراکز مشاوره مراجعین طلاق، دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز و فانی کارشناس مسئول واحد پیشگیری از مرکز غربالگری طلاق ارکیده بازدید نمودند.در این برنامه نحوه مستند سازی و ارجاع مراجعین با شرایط ویژه به بهزیستی و دادگستری بررسی و میزان توانمندی و استفاده از سامانه طلاق غربالگران رصد شد./

انتهای پیام/ مریم زارع