محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/  برگزاری جلسه تصمیمات نهایی در خصوص  ادغام مجتمع نابینایان رودکی و فتح المبین  

 به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز جلسه تصمیمات نهایی در خصوص  ادغام مجتمع نابینایان رودکی و فتح المبین  با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، شباهنگ معاون اداره، طباطبایی مسئول امور اداری، حراست و مسئولین دو مجتمع برگزار گردید. گفتنی است در پایان جلسه ضمن بازدید از هر دو مجتمع در خصوص فضای اداری و نیروی انسانی تبادل نظر شد.

انتهای پیام/ مریم زارع