محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ برگزاری جلسه در خصوص روند پذیرش در خانه امن

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز با هدف بررسی روند پذیرش در خانه امن جلسه ای با حضور کارشناسان معاونت امور اجتماعی بهزیستی فارس، مسئول و کارشناسان امور اجتماعی بهزیستی شیراز و مسئول اورژانس اجتماعی برگزار گردید. گفتنی است در حاشیه این جلسه از مددجویان ساکن مرکز بازدید و با آنها گفتگو شد.

انتهای پیام/ مریم زارع