محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ برگزاری جلسه رئیس اورژانس اجتماعی شیراز با رئیس هلال احمر

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به منظور هم اندیشی، تعامل بیشتر و ارائه خدمات دو مرکز اورژانس اجتماعی شیراز و جمعیت هلال احمر شیراز ، جلسه ای با حضور رضازاده رئیس جمعيت هلال احمر شیراز، حاجی پور رئیس اورژانس اجتماعی شیراز و کارشناسان هر دو مرکز برگزار گردید.
در این جلسه اهداف و خدمات هر دو مرکز تشریح و با توجه به هم راستا بودن برخی فعالیت‌ها و داشتن هدف مشترک در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، مقرر گردید ضمن گسترش تعاملات دو مرکز، همکاری منسجم و هدفمندی با هدف خدمت رسانی بهینه و تاثیرگذار به جامعه هدف دو دستگاه اجرایی صورت پذیرد و با استفاده از ظرفیت دو دستگاه، اقدامات موثری در زمینه مدیریت و کنترل بحران‌های موجود انجام شود.
در این جلسه مصوب گردبد در زمینه آموزش‌های کمک‌های اولیه، کاروان‌های سلامت، مدیریت بحران و سایر خدمات هر دو مرکز همکاری مشترک داشته باشند و اورژانس اجتماعی کارگاه های مورد نیاز از جمله مداخلات روانی _ اجتماعی در موقعیت های بحران را جهت کارشناسان هلال احمر برگزار نماید.

/انتهای پیام/مریم زارع