محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ برگزاری جلسه هم اندیشی مشکلات کودکان کار و مراکز نگهداری شبانه روزی معلولین در مجتمع قضائی حمایتی- شوق زندگی

جلسه هم اندیشی مشکلات کودکان کار و مراکز نگهداری شبانه روزی معلولین با حضور دکتر مرتضوی سرپرست محترم مجتمع قضایی شوق زندگی، قاضی عنچه بیگلو، کشکولی نماینده تام الاختیار بهزیستی فارس در مجتمع شوق زندگی و دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز در مجتمع قضائی- حمایتی شوق زندگی برگزار شد./

انتهای پیام/ مریم زارع