محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ برگزاری میز ارتباطات مردمی همزمان با رویداد مِلی ظرفیت سازی در بهزیستی شیراز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز

رویداد ملی ظرفیت سازی همزمان با سفر معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به استان فارس با حضور مدیر بهزیستی شیراز، امام جماعت معزز بهزیستی شیراز، مسئول امور اداری و مسئول پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف بهزیستی شیراز در مرکز مثبت زندگی برگزار شد.

این امر با هدف هم گرایی گروه‌های مردمی، نهادها و دولت ویژه جامعه هدف بهزیستی انجام و درخواست‌های مراجعان مورد بررسی قرار گرفت./

انتهای پیام/ مریم زارع