محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز| برگزاری کمیته ساماندهی مددجویان مقیم مرکز نگهداری و قرنطینه اورژانس شیراز

کمیته ساماندهی مددجویان مقیم مرکز نگهداری و قرنطینه اورژانس شیراز با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، حاجی پور رئیس اورژانس، نوروزی کارشناس مسئول امور اجتماعی، حیدری کارشناس دفتر فوریتها و مددکاران واحد نگهداری موقت اورژانس تشکیل شد.به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این جلسه دکتر محسنی ضمن بررسی موردی هر کدام از مددجویان، خواستار ترسیم فلوچارت در خصوص تنظیم برنامه زمان بندی از زمان پذیرش تا ترخیص این مددجویان شد و بر برگزاری جلسات پیگیری به صورت دوبار در ماه تاکید نمود.

انتهای پیام/ مریم زارع