محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز| برگزاری کمیسیون پزشکی اعصاب و روان در مرکز توانبخشی مهر یاران

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به منظور تکریم ارباب رجوع و سهولت در خدمت رسانی به جامعه هدف، کمیسیون پزشکی اعصاب و روان با حضور اعضا و کارشناس حراست در مرکز توانبخشی مهر یاران برگزار و شدت و نوع معلولیت مددجویان بررسی گردید./

انتهای پیام/ مریم زارع