محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/جلسه مشترک سرپرست بهزیستی شهرستان شیراز با رابطین سلامت فرمانداری و علوم پزشکی

به منظور پیگیری سلامت جسمی و روانی کارکنان، دکتر محسنی سرپرست بهزیستی شهرستان شیراز با رابطین سلامت فرمانداری و علوم پزشکی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز: در این جلسه بر  لزوم تعامل مستمر در خصوص ارزیابی ها و برنامه های مرتبط با غربال و پیگیری سلامت جسمی و روانی کارکنان تاکید شد.