محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ حضور مدیر بهزیستی شیراز در اولین نشست علمی دستاوردهای حقوقی و روانشناسی نوین در ناهنجاری‌های اجتماعی در موسسه آموزش عالی زند

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز با هدف آشنایی دانشجویان موسسه آموزش عالی زند با محدوده فعالیت بهزیستی و دادگستری، اولین نشست علمی دستاوردهای حقوقی و روانشناسی نوین در ناهنجاری‌های اجتماعی با حضور بهزیستی و دادگستری در موسسه آموزش عالی زند و با شرکت دانشجویان رشته های حقوق، روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی برگزار شد.در این برنامه دکتر محسنی پیرامون دستاوردهای نوین بهزیستی در واحدهای مختلف و به طور خاص در اورژانس اجتماعی توضیحاتی را ارائه نمود. تشریح فعالیت‌های اورژانس اجتماعی، مخاطبین آن، حیطه های فعالیت و … محورهای اصلی صحبت‌های مدیر بهزیستی شیراز را تشکیل داد.گفتنی است در حاشیه این همایش آگاه سازی در خصوص فعالیت‌های اورژانس اجتماعی با توزیع برشور توسط کارشناس اورژانس اجتماعی شیراز صورت پذیرفت.

انتهای پیام/ مریم زارع