محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/دعوت از خانواده دارای چهار عضو معلول در بهزیستی شیراز


با هدف بررسی و حل مشکلات مددجویان تحت حمایت، خانواده ای دارای ۴ عضو معلول به بهزیستی شیراز دعوت و با حضور دکتر محسنی سرپرست بهزیستی شیراز، شباهنگ معاون اداره، بازیار سرپرست مجتمع نابینایان رودکی و کارشناسان مسئولین واحدهای ستادی مسائل و مشکلات مسکن و اشتغال آنها بررسی و بسته های معیشتی به آنان اهدا شد.

انتهای پیام/ مریم زارع