محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/مراسم افطار فرزندان زیر۱۸سال مراکز شبانه روزی وامدادبگیرتحت پوشش بهزیستی شیراز


مراسم افطارفرهنگی تفریحی فرزندان زیر۱۸سال مراکز شبانه روزی وامدادبگیرتحت پوشش بهزیستی شیراز باحضور حجت الاسلام انجوی نژاد مدیرموسسه رهپویان وصال، اثنی عشر سرپرست معاونت امور توسعه پیشگیری، فضلی سرپرست دفتر بازرسی عملکرد و فارسی رئیس پذیرش وهماهنگی بهزیستی فارس، دکتر محسنی مدیر بهزبستی شیراز و کریمی مسول مشارکتهای بهزیستی شیراز برگزار گردید.

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز