محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، خجسته باد

ستاره اي بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد

نگار من کـه بـه مکتب نرفت و خط ننوشت

بـه غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

بعثت پیامبر اکرم«ص» خجسته باد

انتهای پیام / محمدحسن زارعی