محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

غبارروبی وعطرافشانی قبورشهدابه مناسبت هفته بهزیستی

همزمان بااولین روزازگرامیداشت هفته بهزیستی غبارروبی وعطرافشانی قبورشهداتوسط مددی رئیس بهزیستی شهرستان خرامه وتعدادی ازکارکنان اداره صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه همکاران دراین مراسم باقرائت فاتحه برمقام شهدا گمنام هشت سال دفاع مقدس شهرستان ادای احترام کرده وباآرمان های بلندامام راحل (ره)مقام معظم رهبری وشهدامیثاقی دوباره بستند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه