محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراخوان تاسیس مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی افراد دارای اختلال طیف اتیسم

در راستای خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت و با توجه به نیاز استان جهت تاسیس مرکز روزانه آموزشی توانبخشی افراد دارای اختلال طیف اتیسم در سطح استان،از علاقمندان فارغ التحصیل در رشته های روانپزشکی-پزشکی عمومی،کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های روانشناسی،روان پرستاری،کاردرمانی،گفتاردرمانی،مدیریت و مشاوره توانبخشی با معدل حداقل15 در دو مقطع تحصیلی و با سابقه کار مرتبط حداقل بمدت 3 سال،دعوت بعمل می آید تا درخواست خود به همراه تصویر مدارک تحصیلی را تا مورخ 1402/05/08 به اداره بهزیستی شهرستان/واحد توانبخشی تحویل فرمایند.

شرایط عمومی و اختصاصی ذیلا درج گردیده است.