محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراخوان تاسیس مرکز

به اطلاع می رساند با عنایت به فصل 10 دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی در خانه های شبانه روزی این اداره کل جهت تاسیس دو مرکز: دختران 12 تا 18 سال و پسران 12 تا 18 سال, تحت عنوان خانه تارک(توانمندسازی اجتماعی روانی کودکان) که وظیفه مراقبت شبانه روزی و ارائه خدمات تخصصی به کودکان دارای اختلالات هیجانی رفتاری را عهده دار است اعلام  فراخوان می نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت امور اجتماعی بهزیستی فارس(دفتر امور کودکان و نوجوانان) واقع در اداره کل بهزیستی فارس به آدرس بلوار سرباز نبش خیابان شهید اعتمادی مراجعه نمایند.