فراخوان هجدهمین همایش کشوری ادبیات عاشورایی

ویژه خانواده بزرگ سازمان بهزیستی کشور
(افراد دارای معلـولیت، فرزندان شبه خانواده، دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش،زنان سرپرست خانوار، کارکنان مراکز تحت نظارت و کارمنـدان سـازمان و خانواده های آنان)

مـوضــوع همـــایش: حضـرت رقیــــه (سلام الله علیـها)

در زمینــه: شعـر و دل نوشته

ویژگی آثار ارسالی به همایش:
آثار به صـورت تایـپ شده در بـرنامه WORD به خط B Nazanin و سایـــز 14 باشد.
هر شــرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثـر بـه دبیـرخانه همایش ارســال کند.
اعـــلام مشخصــات فردی شامل نـام و نـام خانوادگی، نـام استان، شهــر، سن، جنسیـت، شماره تلفـــن همــراه، حـــوزه تحت پـوشش سازمــان، به همراه اثر ارسالی الزامــی است.
آثار در دو گروه سنــی:

– کـــــودک و نوجـــوانان
– بزرگســالان
دریافت می گردد.

آخـرین مهـلت دریـافــت آثار:
دهم مردادمـاه 1401
سوم محرم الحرام 1444
نحـــوه ی ارسال آثـار:
از طریــــق پیام رسـان واتساپ بـــه شمــــاره:
09014747673
پس از داوری آثـــار از منتخبین تقدیر شده و جهت شرکت در همایــش دعـوت به عمل خواهد آمد.
تلفن دبیرخـانه همایش:
07138381242

هیئت فرهنگی مذهبی محبین اهل بیت (علیهم السلام) بهزیستی استان فـارس

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.