محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|برگزاری جلسه آموزشی با موضوع اعتیاد توسط مرکز مثبت زندگی کد ۷۳۶۵ شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند , جلسه آموزشی با موضوع اعتیاد و عوامل تاثیر گذار بر آن توسط مرکز مثبت زندگی کد ۷۳۶۵ از مراکز تحت نظارت بهزیستی فراشبند ویژه پرسنل جمعیت هلال احمر این شهرستان برگزار گردید. در این جلسه آموزشی مباحثی ازقبیل عوامل فردی.خانوادگی.فرهنگی.اجتماعی.اقتصادی و جغرافیای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.