محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|برگزاری جلسه توجیهی طرح مـــشارکت اجتماعی زنان(ماز) ویژه دختران و زنان رده سنی ۳۱تا ۵۰سال

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند, طرح مشارکت اجتماعی زنان ( ماز ) جهت گروه سنی ۳۱ تا۵۰ سال در یک گروه توسط تسهیلگر خانم خنجری در شهرستان فراشبند در حال اجراست .این طرح توسط مرکز مثبت زندگی با کد ۸۰۴بعنوان مجری طرح در محله شهید زارع اجرا می گردد./سمانه قاسمی نژاد