محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|برگزاری دوره آموزشی طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها در دوران میانسالی و سالمندی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، اولین جلسه ی آموزشی طرح آگاه‌سازی پیشگیری از معلولیت ها در دوران میان سالی و سالمندی با همکاری بنیاد شهید وامور ایثارگران، جهت مددجویان ۴۵ سال به بالا با حضور کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی برگزار شد.در این دوره های آموزشی در خصوص مباحثی شامل: سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری های استخوانی عضلانی، سقوط، آلزایمر و دیابت می باشد به گروه هدف آموزش داده می شود.