محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|برگزاری همایش آسیب شناسی و جرم شناسی اقدام به خودکشی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند ,همایش آسیب شناسی و جرم شناسی اقدام به خودکشی با حضور بیش از ۸۰ نفر از روانشناسان، تسهیلگران، مددکاران، دهیاران و بهورزان و برخی از ورزشکاران و هنرمندان و با همکاری واحد پیشگیری، مرکز مثبت زندگی کد ۸۰۴، فرمانداری، بخشداری و شبکه بهداشت و درمان برگزار شد. کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی هدف از برگزاری این همایش را آگاهسازی مردم به ویژه دهیاران و بهورزان و کارشناسان از دیدگاه حقوقی و اجتماعی و انتخاب داوطلبین به عنوان سفیران آگاهی بخشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیان نمود. در این همایش سرپرست اداره بهزیستی ضمن تاکید بر هم افزایی و مشارکت حاضرین در پیشگیری از خودکشی در خصوص آسیب شناسی خودکشی و روش های اقدام در مواجهه با افراد در معرض خطر مباحثی مطرح نمود. سپس مدرس این همایش با بیان مقدمه ای بر جرم شناسی، ویژگی های جرم شناسی را میان رشته ای و مرکب بودن دانست و اذعان داشت خودکشی پدیده ای پیچیده است و عوامل گوناگونی در اقدام به خودکشی تاثیر دارد که برای اقدام موثر باید این علل آماج یابی گردد.رهیافت اصلی این همایش را گسترش کنشگران پیکارگر با اقدام به خودکشی و همسویی با نظام عدالت کیفری و کیفی سازی پیکار با اقدام به خودکشی و بهره گیری واقعی از توانایی این کنشگران دانست و افزود رسالت بهزیستی پاسداشت روانی جامعه است و اقداماتی که در زمینه پیشگیری انجام می دهد سه برآیند امنیت فردی، سرمایه اجتماعی و افزایش دانش حقوقی جامعه را در پی دارد که درصورت انجام اقدامات مثبت و موفق بودن دست اندرکاران حق بر کیفیت زندگی افراد محقق خواهد شد. وی در ادامه ضمن تاکید بر وظایف حقوقی دهیاران و بهورزان و کارشناسان در مواجهه اقدام به خودکشی، درخصوص انواع پیشگیری و راهبرد های موثر در کاهش اقدام اموزش های لازم را ارائه نمود. در پایان کارشناس پیشگیری ضمن تقدیر از حضور پرشور دهیاران و بهورزان و سایرین برنامه بتا و نحوه اجرای آن و اهمیت مسئولیت اجتماعی داوطلبان به عنوان سفیران آگاهی بخشی در شهرستان و روستاهای تابعه را مطرح نمود./سمانه قاسمی نژاد