محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی در شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی برگزار شد. کارشناس امور پیشگیری و مدرس دوره با اعلام این خبر افزود این کارگاه با هدف آگاهسازی مادران و با تاکید بر شناسایی و ارجاع به موقع نوجوانان دارای افکار خودکشی و دریافت کمک های موثر در کاهش اقدام به خودکشی برای ۳۰ نفر از زنان بی سرپرست و بدسرپرست برگزار شد و درخصوص علل خودکشی، عوامل خطر و محافظ خودکشی،باورهای نادرست درباره خودکشی، روش برخورد با فرد در معرض خودکشی و خانواده افراد فوت شده به دلیل خودکشی، واکنش های درست والدین در برخورد با نوجوان دارای افکار خودکشی، شیوه مواجهه با اخبار خودکشی و بایدها و نبایدهای انتشار این اخبار و روش های کمک رسانی موثر به فرد با افکار خودکشی و در معرض خطر اقدام به آن آموزش داده شد./سمانه قاسمی نژاد