محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|تقدیر از رییس اداره فنی حرفه ای توسط رییس اداره بهزیستی فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند , رئیس اداره‌ بهزیستی شهرستان از حمایت های رییس اداره فنی حرفه ای با جامعه هدف بهزیستی در خصوص رعایت مفاد تفاهم نامه مشترک منعقده بین سازمان بهزیستی و اداره فنی حرفه ای وبرگزاری کلاسها وآموزشهای رایگان جهت اخذ مجوز جهت اشتغالزایی جامعه هدف این اداره با اهدا لوح تقدیر وتشکر نمود.