محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|شرکت پرسنل اداره بهزیستی شهرستان فراشبند در تجمع ضد صهیونیسم

کارکنان بهزیستی شهرستان فراشبند همراه سایر اقشار مردم با حضور در تجمع و راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین و غزه در این اجتماع عظیم شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، تعدادی از کارکنان بهزیستی شهرستان با حضور گسترده در تجمع و راهپیمایی، اعتراض و انزجار خود را از جنایات وحشیانه اسراییل غاصب،با شعار مرگ بر اسراییل،مرگ بر آمریکا، اعلام حمایت از مردم ستمدیده فلسطین را ابراز داشتند./سمانه قاسمی نژاد