محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/اجرای طرح پویش ملی غربالگری سلامت در اداره بهزیستی شهرستان فراشبند

بر اساس گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان فراشبند، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان با حضور در محل اداره به غربالگری دیابت,فشارخون ,اندازه گیری وزن وقد پرسنل اداره ,مراکز وموسسات تحت نظارت بهزیستی اقدام نمودند.باتوجه به اینکه طرح ملی سلامت از ۲۰آبان لغایت ۲۰دی همزمان درسراسر کشور ودر این شهرستان درحال اجرا می باشد هدف اصلی از اجرای این طرح تلاش در جهت پیشگیری از بروز بیماری های فشارخون و دیابت و… می باشد./سمانه قاسمی نژاد