محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/بازدید کارشناس شنوائی سنج معتمد اداره کل بهزیستی فارس ازمرکز غربالگری شنوایی نوزادان شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند ، بازدیدی باحضور کارشناس شنوائی سنج اداره کل از مرکز مجری این طرح بعمل آمد. دراین بازدیدعملکرد این مرکزمجری در زمینه های مختلف مورد ارزیابی وراهنمایی لازم دراین خصوص ارائه گردید./سمانه قاسمی نژاد