محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/بازدید کارشناس مسئول امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس از موسسه مجری طرح شنوایی سنجی نوزادان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند,کارشناس مسئول امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس از موسسه انجمن ناشنوایان ملاصدرا مجری طرح غربالگری شنوایی سنجی نوزادان این شهرستان بازدید نمود ./سمانه قاسمی نژاد