محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری جشن عید غدیرتوسط Cbrگروه اجتماع محور مسجدچهارده معصوم شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، مراسم جشن وشادی به مناسبت گرامیداشت عید غدیر توسط cbr گروه اجتماع محور مسجد چهارده معصوم برگزار شد.