محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان باحضور مراکز مثبت زندگی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند , جلسه ای توجیهی درخصوص اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان ۳تا ۶سال با حضورسرپرست اداره و کارشناس پیشگیری، مسئولین فنی و مربیان غربالگری مراکز مثبت زندگی در محل اداره بهزیستی شهرستان تشکیل شد. در این جلسه درخصوص صورتجلسه استانی ، دستورالعمل های و نحوه اجرای برنامه در سالجاری به صورت کامل تشریح گردید. همچنین توضیحات لازم در خصوص شرح وظایف مراکز غربالگر و مرکز ناظر داده شد و مقرر گردید مراکزی که تمایل دارند بعنوان مرکز ناظر فعالیت نمایند جهت انجام اقدامات بعدی در اسرع وقت به کارشناس اداره اعلام نمایند./سمانه قاسمی نژاد