محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری جلسه یکشنبه های تعاملی در اداره بهزیستی شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند،یکشنبه های تعاملی با حضور رییس اداره بهزیستی،حراست، مسئول فنی مراکز مثبت زندگی ونماینده موسسه انجمن ناشنوایان ملاصدرا درخصوص مسائل و مشکلات جامعه هدف در دفتر رییس به گفتگو و تبادل نظر پرداختندو درانتها مقرر گردید پرسنل مراکز باتوجه به بازدیدهای دوره ای خود اقدام به اطلاع رسانی گسترده تر خدمات سازمان بهزیستی نمایند