محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری جلسه یکشنبه های تعاملی در اداره بهزیستی فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند,جلسه ای باحضور رییس ,حراست وکارشناسان اداره بهزیستی , نماینده معلولین موسسه ملاصدرا ومسئولان مراکز مثبت زندگی درخصوص یکشنبه های تعاملی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/٢٢ در دفتر رییس شهرستان انجام شد.
از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی ویژه جامعه هدف طبق دهک درآمدی بود که مقرر شد مراکز مثبت زندگی با اطلاع رسانی وارسال پیام بین جامعه هدف شهری وروستایی اقدام نمایند.