محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری یکشنبه های تعاملی در اداره بهزیستی فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند، طرح یکشنبه های تعاملی در این شهرستان, با حضور رییس و کارشناسان اداره بهزیستی و نماینده موسسه انجمن ناشنوایان ملاصدرا در دفتر رییس شهرستان انجام شد.
از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست، ارائه پیشنهاداتی در زمینه اشتغال سهمیه ۳ درصد معلولین و همچنین بیان مسائل و مشکلات جامعه معلولین در راستای رفع وپیگیری آن می باشد.